Yangın Eğitim ve Tatbikatları

Yangın Eğitim ve Tatbikatları

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”  gereğince İşyerlerinde yangınla mücadele için gerekli bütün önlemleri almak, acil durum ekiplerini oluşturmak, Oluşturulan acil durum ekiplerinin İtfaiye Teşkilatı yetişinceye kadar yangına ilk müdahaleyi yapabilme becerisini kazandırmaya yönelik olarak çalışanlara eğitim ve uygulamalı tatbikat yapmalarını öngörmektedir.

İşverenler iş yerlerinde acil durum yaratacak olayları öncelik sırasına göre tespit etmek, acil durumlarda davranış yöntemlerini belirlemek ve işletme için Acil Durum Planı hazırlamak zorundadır.

İş Güvenliği Uzmanı;

  • Tüm çalışanlara Yangın Bilinçlendirme Eğitimi Verilir.
  •  Acil Durum Ekiplerine Görev ve Sorumlulukları Hakkında Eğitim Verilir.
  •  İşyerinde haberli ve habersiz alarm tahliye denemeleri yapılır.
  •  Hazırlanan Senaryo doğrultusunda yangın tatbikatı yapılır.
  •  Tatbikat sonunda gözlem raporları düzenlenerek acil durum planlarının uygunluğu gözden geçirilir.

Bir Kaplanlar Söndürme, , işletmenizde yaşanması muhtemel bir acil durum karşısında hazırlamış olduğumuz acil durum eylem planı ve pratikte gerçekleştirdiğimiz eğitimler sayesinde işletmede oluşacak hasarı minimize etmekteyiz. Çalışanlarınızı acil durumlar karşısında neler yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendirmekteyiz. Eğitim ve tatbikatlarımızı fotoğraf ve video kayıtları ile sizlere sunmaktayız. 

×