Yangın Güvenlik Holü

Yangın Güvenlik Holü

Yangın güvenlik holü; Kaçış merpenlerine yangının ve dumanın geçişini engellemek için yapılacak bölümü olarak tanımlanıyor. Peki yangın güvenlik holü nasıl olmalı? Yangın güvenlik holü ne kadar geniş olmalı? 

Yangın güvenlik holleri; kaçış merpenlerine dumanın geçişinin engellenmesi, söndürme ve kurtarma elemanlarınca kullanılması ve gerektiğinde engellilerin ve yaralıların bekletilmesi için yapılır. Hollerin, kullanıcıların kaçış yolu içindeki hareketini engellemeyecek şekilde tasarlanması şarttır.

Yangın güvenlik hollerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu hollerin, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılması gerekir.

×