Acil Yönlendirme Sistemleri

Acil durum aydınlatma sistemleri: Şehir şebekesi ve benzeri bir elektrik beslemesinin kesilmesi durumunda yangın, deprem gibi sebeplerle bina veya yapının elektrik enerjisinin güvenlik maksadıyla kesilmesi sebebiyle normal aydınlatmanın sağlanamaması halinde otomatik olarak devreye giren yeterli aydınlatma sistemleridir. Acil yönlendirme ve aydınlatma sistemleri Türkiye’de binaların yangından korunması yönetmeliğince şart koşulmuştur. 
 
Acil durum yönlendirmesi: Birden fazla çıkışı olan binalarda, çıkışlara kolay ve hızlı ulaşımın sağlanması için yapılan acil durum yönlendirmelerine denir. 
×